Start Oude Kalevallei wandelroute lus 2

Start Oude Kalevallei wandelroute lus 2

Kruising Kasteellaan en Dorsweg

Deze lus van de Oude Kalevallei start op de kruising van de Kasteellaan en de Dorsweg. In de Kasteellaan is er voldoende parkeerplaats. Dicht bij de startplaats staat de parochiekerk St.-Bavo van Vinderhoute (Lievegem). De huidige neoclassicistische vorm van de kerk is naar het ontwerp van de bouwmeester Van Santen. Op het kerkhof staan enkele prachtige grafmonumenten van de kasteelheren.

Kasteel Schouwbroek

Tijdens de wandeling staat de Oude Kalevallei centraal, maar ook de verschillende kastelen in Vinderhoute en in de streek net buiten het dorp. Op deze wandelroute kom je deze kastelen tegen: Kasteel Schouwbroek, het kasteel Vinderhoute en het Gavergrachtkasteel.
Het eerste kasteel op de route is het kasteel Schouwbroek. Dit prachtige kasteel, omringd door wallen en dreven, was ooit een “hof met huys van plaisance’. De heer van Eeckhove, P.E.J. d’Hane, was de kasteelheer midden 18de eeuw. Het kasteel heeft een zeer mooi park met drie monumentaal oude kastanjebomen. Eén van deze kastanjebomen is de dikste kastanjeboom in België.

Kasteel Schouwbroek Vinderhoute

Kasteel Schouwbroek

Van Vlaenderensmolen

/Van Vlaenderensmolen

Van Vlaenderensmolen

Al snel zie je in de verte de mooie Van Vlaenderensmolen verschijnen boven de velden van Vinderhoute en Lovendegem. Na een aantal kilometer wandel je langs deze prachtige molen op de heuvelrug. Door de heuvelrug steekt deze 5 meter uit tegenover de omgeving. Deze Van Vlaenderensmolen werd grondig gerestaureerd en is momenteel een woning. De molen behoorde tot aan het einde van het Ancien Regime toe aan de opeenvolgende heren van Vinderhoute. Daarna werd de molen verkocht aan Eduard Van Vlaenderen. Hiervan komt dan ook de oorsprong van de naam. De molen was actief tot in 1958.

Oude Kalevallei

Met de Van Vlaenderensmolen in de rug sla je de velden in en kom je in de Vallei van de Oude Kale’. Een pareltje van een natuurgebied in het Meetjesland dat ontstaan is door de Oude Kale, een beek die meer op een gracht lijkt. Maar vroeger was deze beek een concurrent van de Leie. Het was een langgerekte stroom die zich uitstrekte van Tielt tot aan de Schelde. De naam Merendree (dorp) betekent “Plaats aan een kronkelende rivier”. Dit natuurgebied bestaat uit knotwilgen, broekbossen en bloemrijke dotterhooilanden. In deze hooilanden staat onder andere de koekoeksbloem, Pinksterbloem en Boterbloem. De valei van de Oude Kale maakt van deze wandelroute een echte parel. In het natuurgebied staan enkele veesluizen waar het wandelpad de weilanden doorsnijdt. Op deze route kom je maar eentje tegen die werkt met poortjes, dus geen klimwerk.

Veesluis Oude Kalevallei

Veesluis Oude Kalevallei

Brug - Twee wandellussen

Brug samenkomst 2 lussen

Oude Kalevallei

Aan de brede brug komen de twee wandellussen samen. Meer informatie over De Oude Kalevallei wandelroute lus 1 kan je hier vinden. Verderop kan je beslissen om deze route te blijven volgen of de andere eraan te knopen. Net voorbij de brug staat een zitbank waar je even kan rusten en genieten van een prachtig zicht over het natuurgebied en de omliggende laaggelegen meersen. Deze natte riviergraslanden worden doorkruist door sloten en grachten. Tijdens de zomer ruik je hier het vers gemaaid hooi.