Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden van Routezoeker.com

De toegang tot en het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden"). Bij het lezen van deze Voorwaarden dient u er rekening mee te houden dat deze van toepassing zijn op Routezoeker.com en in aanvulling op alle andere websites die eigendom zijn van of beheerd worden door Routezoeker.com.
Door gebruik te maken van onze websites, bevestigt u dat u deze Voorwaarden accepteert en naleeft. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u geen gebruik maken van onze websites. Routezoeker.com behoudt zich het recht voor om onze websites te allen tijde geheel of gedeeltelijk te stoppen of op te schorten.

Artikel 1: Intelectueel eigendomsrecht

Alle inhoud op deze website valt onder de wetten van auteursrecht en/of handelsmerkbescherming. Indien je tekst of foto's van mijn blog wilt gebruiken, verzoek ik je vriendelijk om eerst toestemming te vragen. De producten of diensten die op deze site worden genoemd, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Het ongeoorloofd gebruiken van deze materialen kan juridische gevolgen hebben.
Tenzij anders aangegeven, mogen gebruikers uittreksels van de website reproduceren voor legale, persoonlijke referentie (d.w.z. niet-commercieel), op voorwaarde dat ze alle intellectuele eigendomsrechten intact houden en respecteren, met inbegrip van alle auteursrechtvermeldingen die op dergelijke inhoud kunnen voorkomen (bv. © Routezoeker.com).
De inhoud van derden die op onze websites kan verschijnen, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de entiteit die dit ter beschikking stelt. Routezoeker.com kan van tijd tot tijd inhoud beoordelen en inhoud van derden verwijderen of weigeren weer te geven waarvan wij redelijkerwijs geloven dat dit de intellectuele eigendomsrechten van derden, andere toepasselijke wetgeving of het beleid van Routezoeker.com schendt. Routezoeker.com is echter niet aansprakelijk voor inhoud van derden.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

De gegevens die op Routezoeker.com staan of die via deze site kunnen worden verkregen, hebben uitsluitend een informatief doel. Hoewel we ons uiterste best doen om alleen nauwkeurige informatie te verstrekken, kunnen er soms fouten optreden. Routezoeker.com wijst alle aansprakelijkheid van welke aard dan ook met betrekking tot deze website af. Routezoeker.com kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enig direct of indirect verlies of schade voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website.

Artikel 3: Account

Om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten op routezoeker.com en afgeleide producten is het nodig om een account aan te maken. Om een account aan te maken voert u de gevraagde persoonlijke gegevens in. Het is niet toegelaten deze gegevens te delen. Routezoeker.com, kan beslissen om de gratis accounts niet meer beschikbaar te maken.

Artikel 4: Routes

Routezoeker.com is niet verantwoordelijk voor de correctheid van de data en gegevens. Wandel- en fietsroutes kunnen in de loop der tijd veranderen. Routezoeker.com is niet verantwoordelijk voor de staat van de wandelroutes ter plaatse. Routezoeker.com probeert de data zoveel mogelijk up to date te houden.

Artikel 5: Hyperlinks

Routezoeker.com kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. De aanwezigheid van deze links impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Routezoeker.com kan dus in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.
Gebruikers mogen geen link naar de website maken of op enige andere manier een suggestie doen voor enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van Routezoeker.com waar die niet bestaat.

Artikel 6: Wijzigen van deze voorwaarden

Routezoeker.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen en correcties aan te brengen in onze websites als en wanneer Routezoeker.com dit gepast acht en zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zullen wijzigingen van deze Voorwaarden op deze pagina bekendmaken en zij zullen onmiddellijk van kracht worden, tenzij anders aangegeven. Gebruikers dienen deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om deze Voorwaarden en dergelijke wijzigingen te bekijken. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, dient u uw gebruik te staken.

Artikel 7: Gegevensbescherming

Routezoeker.com Privacybeleid en Cookiebeleid zijn van toepassing op alle persoonlijke gegevens en/of cookies die op of aan deze website worden gedeeld.

Artikel 8: Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, kunt u deze voorleggen via de contactpagina.